Name
Code
Y-High
Y-Low
Stock
Exch.*
Curr.
Reported
Current
Price
Goal
Last
Price
Market Cap.
in Mio.
Shares
in Mio.
Turnover
in Mio.
Evaluate
Short Info.
Home
page
Industry**
RMB
02.08.02
15,16
***
SZSE
RMB
02.08.02
8,86
***
30,9
12,18
SZSE
RMB
02.08.02
12,14
***
35,75
12,28
SZSE
RMB
02.08.02
14,28
***
11,3
6
SHSE
RMB
02.08.02
7,18
***
E
13,38
6,03
SZSE
RMB
02.08.02
8,92
***
E
17,77
9,31
SZSE
RMB
02.08.02
11,85
***
B,P
18,19
11,42
SZSE
RMB
02.08.02
12,22
***
B,P
27
RMB
02.08.02
17,29
***
B,P
15,91
RMB
8,62
***
E
RMB
13,31
32,2
17,78
RMB
02.08.02
19,42
***
B,P
RMB
12,71
***
RMB
6,21
***
B,P
RMB
7,15
***
E
RMB
15,84
***
RMB
16,9
***

RMB
10,47
***
RMB
7,07
***
B
RMB
9,88
***
B,P
RMB
15,74
***
B,P
RMB
14,98
***
B,P

RMB
16,88
***
RMB
17,57
***
B
RMB
8,54
***
RMB
7,45
***
E
RMB
20,95
***
B
RMB
8,93
***
B,P
RMB
15,14
***
B,P
600101
RMB
13,06
***
Mingjiang Water&Electric
600131
RMB
11,87
***
Env
Mongolia Electric
600863
RMB
8,50
***
E
Nanjing Pharmaceutical
600713
RMB
10,46
***
B,P
Northeast Pharmaceutical
000597
RMB
8,65
***
B,P
Northeast Power
600795
RMB
16,68
***
E
North-e-Hualian
600670
RMB
6,84
***
B,P
Petroleum Damin
000406
RMB
10,16
***
E
Pudong DaTaxi
600635
RMB
9,60
***
B
Qianjiang Bio. Pharmaceutical
600796
RMB
14,2
***
B,P
Qianjiang Pharmaceutical
600568
RMB
18,25
***
P
Qianjiang Water
RMB
10,84
***
Env
Qinghai Tongren
RMB
11,49
***
Qinghai Sanpu
RMB
12,25
***
Quan Xing Co.
RMB
8,42
***
Renfu Tech.
RMB
10,50
***
RMB
13,93
***
Shalongda
RMB
10,99
***
RMB
9,78
***
B
Shandong Jintai
RMB
12,10
***

RMB
11,53
***
P
***
P
SHSE
SHSE
B
B,P
B
B,P
E
P
B,P
600297
600283
600771
600869
600779
600079
000403
000999
000553
000423
600385
000919
600180
600292
000979
600644
000817
000998
600789
000426
600389
600276
000899
600805
600200
600530
000623
600881
600080
600664
000525
000963
600744
000790
000966
000952
600275
000989
600422
15,93
9,56
11,4
6,75
SHSE
B,P
Jiangsu Hengrui Medicine Co.
Jiangsu Yueda
Jiangxi Ganneng
Jiangsu Wuzhong
Jiaoda Onlly
Jilin Aodong
Jilin Yatai
Jing Hua Shares
Jinling Pharmaceutical
Jiufa Edible
Jiulong Electric
Keyuan Group
Leshan Electric Power
Liaohe Oil Field
Longpin Hightech
Lukang Pharmaceutical
Merro Pharmaceutical
Mingxin Electric
Inner Mongolia Hongfeng
Jiangshan Chem.
Herbin Pharmaceutical
Hong Tai Yang
Huadong Pharmaceutical
Huashen Group
Huaying Electric
Hubei Changyuan Electric Power
Guangji Pharmaceutical
Hubei Wuchang Yu
Hunan Jiuzhitang
Kunming Pharmaceutical
13,73
7,63
24,94
13
24,54
12,25
9,47
4,51
10,65
4,65
25,98
14,2
35,2
15,86
15,58
8,01
10,32
5,43
16,07
7,6
13,81
21,49
13,2
22,65
13,71
25,14
14,06
28,5
14,5
13,8
8,01
9,79
5,25
40,96
19,83
11,09
5,81
27,01
13,28
17,69
11
14,43
7,3
10,58
5,51
15,62
6,9
10,95
6,01
21,2
13,97
4,31
16,44
10,02
13,4
7,1
23,45
11,8
35,3
17,6
15,53
8,01
18,19
9,5
18,78
9,1
14,3
7,75
19,41
8,61
19,97
10
18,5
8,29
17,1
5,2
12,74
9,7
39,45
9,3
-
636,9
5368,3
280,2
300
-
380
1886,4
-
128
223
-
711,6
1070
-
370,1
881
-
128,6
709,7
-
981,8
488
-
318
89,8
-
171,2
186,1
-
475,1
1087,4
-
230,8
156,7
-
233,7
359,6
-
200
453
-
125,1
668,6
-
548
495,4
-
545,4
1267,2
-
255,1
634,3
-
180
588,8
-
266,2
198,6
-
280
499,4
-
251
538
-
167,3
313,8
-
94
234,4
-
249,3
251,9
-
1100
1100,3
-
105
267,9
-
364,8
771,1
-
115
612,8
169,8
-
248,2
-
296,5
142,9
-
990,6
1432
-
194,3
1428,6
-
303,8
1442
-
824,9
2934
-
140,3
4,2
-
364
761,7
-
476,2
425,3
-
117,1
200,2
-
72,9
81,7
-
285,3
164,9
-
186,9
445,7
-
120
118,1
-
488,5
1144,4
-
145,2
241,9
-
211,7
422,3
-
753
1867,3
-
297
963,8
-
272,5
452
-
141,3
171,6
SZSE
SHSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SZSE
SZSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SHSE
SZSE
SHSE
SHSE
SHSE
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
02.08.02
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SHSE
SZSE
SZSE
SZSE
SZSE
SHSE
Shandong A Jiao
Sanjiu Medical&Phar.
Sanjiu Bio.
B,P
E
E
B,P
B,P
B,P
B,P
B,P
B,P
B,P
**B-Biotechnology,   P-Pharmaceutical Industry,   E-Energy,   Env-Environment
*SZSE-Shanghai Stock Exchange, SHSE-Shenzhen Stock Exchange
A or B Share
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Page:
1
2
3
4
CHINA KAISER Investing Portfolio
Biotech     Health     Environment     Energy     Finance     Technology     Space    
Companies     Market-Summary     every two weeks